Wprowadzenie do podatków, czyli podatkowe ABC

Nazwa
Stan prawny na dzień
Akcje
1

System podatkowy w Polsce - Wprowadzenie

Zanim rozpoczniesz, kilka zdań na temat konstrukcji e-kursu. To kolejne lekcje, w kolejności, którą zalecamy (ale która nie jest obowiązkowa), w których znajdz...

2022-04-01 Zobacz lekcjęSpis treści
2

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem najbardziej popularnym, co nie oznacza, że najlepiej znanym. Ten brak znajomości nie wynika ze złej woli - p...

2022-07-01 Zobacz lekcjęSpis treści
3

Zryczałtowane formy opodatkowania

Pobór podatku w formach zryczałtowanych, które omówimy w bieżącej lekcji, wiąże się ze zdecydowanie mniejszymi obowiązkami rachunkowymi i sprawozda...

2022-01-01 Zobacz lekcjęSpis treści
4

Środki trwałe i amortyzacja

Pojęcie środków trwałych rozumiemy intuicyjnie. To zazwyczaj przedmioty (maszyny, budynki, konstrukcje) o dość znacznej wartości, i przeznaczone do użytko...

2022-01-01 Zobacz lekcjęSpis treści
5

Dochody uzyskiwane za granicą

W czasach, w których w krajach UE, dla obywateli Unii obowiązuje swoboda podejmowania zatrudnienia i zamieszkania, uzyskiwanie dochodów za granicą stało się ...

2022-01-01 Zobacz lekcjęSpis treści
6

Podatki i opłaty lokalne

Mieszkańcy gmin najczęściej nie zdają sobie sprawy, że ilość podatków i opłat, których wysokość w całości lub częściowo ustala gmina jest dość liczna. To nie ty...

2022-01-01 Zobacz lekcjęSpis treści
7

Podatek od spadków i darowizn

Spadek nie zawsze jest czymś oczekiwanym, szczególnie, jeśli następuje w wyniku śmierci osoby nam bliskiej. Nie oznacza to jednak, że nie można przygo...

2022-10-13 Zobacz lekcjęSpis treści
8

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa

Z podatkiem od czynności cywilnoprawnych z pewnością miałeś lub będziesz miał styczność nieraz.  Kiedy kupujesz samochód, mieszkanie czy meble w obrocie pr...

2022-01-01 Zobacz lekcjęSpis treści

Punkty

Wymagane: 70%

X