Wprowadzenie do zobowiązań podatkowych. Prawa, obowiązki i możliwości podatników

Nazwa
Stan prawny na dzień
Akcje
1

Zobowiązania podatkowe - podstawowe zasady

Powstawanie zobowiązań podatkowych, zasady uiszczania podatków oraz wzajemne relacje podatników i administracji podatkowej są uregulowane w licznych prze...

2022-01-01 Zobacz lekcjęSpis treści
2

Czynności sprawdzające

Przedmiotem tej lekcji są czynności sprawdzające - procedura, która często przez podatników mylona jest z kontrolą podatkową. To jednak zupełnie inne procedur...

2022-01-01 Zobacz lekcjęSpis treści
3

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa to sformalizowany proces, w trakcie którego administracja podatkowa wykonuje szereg czynności, z udziałem podatnika i świadków, grom...

2022-01-01 Zobacz lekcjęSpis treści
4

Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe to często spotykana i mocno sformalizowana procedura. W trakcie postępowania podatkowego zarówno podatnik jak i przedstawiciele adm...

2022-01-01 Zobacz lekcjęSpis treści
5

Jak uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej

Trudno być podatnikiem idealnym. Czasem przytrafi się błąd, czasami umknie termin, niekiedy w wyniku kontroli wewnętrznej zauważymy, że naruszyliśmy przepis...

2022-01-01 Zobacz lekcjęSpis treści

Punkty

Wymagane: 70%

X